یک شهید یک صلوات

ما با شهیدان عشق پیمان خون بسته ایم
عهد خود نشکسته ایم الحمدلله

هر دم با عزم جهاد، ماییم و امر ولی
ماییم و راه علی الحمد لله

دم به دم ما را شور عاشوراست
سوز این دلها ز تربت شهداست

[ سه شنبه 18 مهر 1396  ] [ 05:30 ب.ظ ] [ زارع-مرادیان ]

دشمن شناسی در مکتب عاشورا

دشمن را باید شناخت، با تمام نقشه‌ها و حیله‌هایش..

اگر دشمن‌شناسی را از مکتب عاشورا جدا کنیم، 
تقریباً هیچ نتیجه‌ای از این مکتب عظیم نگرفته‌ایم...

[ سه شنبه 18 مهر 1396  ] [ 05:15 ب.ظ ] [ زارع-مرادیان ]