در محضر بزرگان

آیتـ الله مجتهدے تهرانے(ره):

❤️زینت قلب سه چیزاست
1⃣ صبر کردن(درسختے ها)
2⃣ سکوت کردن (درجایی که سخن گفتن سودی ندارد)
3⃣ شکر کردن

◄ مواعظ العددیه ، ص۱۲۷

[ چهارشنبه 25 اسفند 1395  ] [ 07:22 ق.ظ ] [ زارع-مرادیان ]

کلنا عباسک یا زینب

روی سربنـــــد کسی کـــــه 
مـــــست و حیـــــدر مذهب است

طرح نـــاب(کُلناعباسُکَ یا زینَب)است

زینبی ام 
زهراییم 
ولاییم 

[ دوشنبه 23 اسفند 1395  ] [ 10:39 ب.ظ ] [ زارع-مرادیان ]