به یاد قربانگاه منا...

عید قربان بود و قربانگه منا
یاد باد از کُـشتِگان در کــربـلا 

خُولی نامـرد رَذل و "حَــرمَـلِه"
نقششان پیداست در این مرحله[ دوشنبه 22 شهریور 1395  ] [ 09:11 ب.ظ ] [ زارع-مرادیان ]