درس عاشوراییان

از شیخ انصاری پرسیدند چگونه میشود یک ساعت فکر کردن 
1برتر از هفتاد سال عبادت باشد؟

فرمودند: فکری مانند فکر جناب حرّ در روز عاشورا …[ سه شنبه 27 مهر 1395  ] [ 08:10 ب.ظ ] [ زارع-مرادیان ]

سلام بر شهدا

در شفاعــــــت شهدا دست درازے دارند
عکس شان را بنگر، چهــره ی نازے دارند

ما به یاد آورے خاطـــره ها محتـاجــــــیم
ورنـه آنان به مــن و تــو چه نیـــازے دارند ...[ سه شنبه 27 مهر 1395  ] [ 08:05 ب.ظ ] [ زارع-مرادیان ]