سرباز ولایت فقیه

دکترای فیزیک پلاسما از امریکا داشت!
خیلی با سواد تر و فرنگ رفته تر از خیلی ها بود 
و تازه مدرکش هم مثل بعضی ها جعلی نبود!

اما جوگیر نمیشد
و خودش و سرباز ولی فقیه میدونست..!

[ چهارشنبه 31 خرداد 1396  ] [ 08:10 ب.ظ ] [ زارع-مرادیان ]