حتما حداقل یک دعا کنیم ...

 

در روایت است؛
هرکس یک نماز واجب خود را بجای آورد؛
یک دعای مستجاب (اجابت شده قطعی)
در نزد خدای تعالی دارد.

بعد نماز فوری سجاده نماز را ترک نکنیم❗️
حتما حداقل یک دعا کنیم ...

 

[ یک شنبه 14 آبان 1396  ] [ 10:25 ق.ظ ] [ زارع-مرادیان ]

و خدایی که همیشه هست

خدایم
مهربانم
مونس قلب تنهایم
محبوبم
خالق زیبایم
تو را از عمق جان دوست می دارم
با وجود چون تو معبودی چه حاجت است به کسی
ای بی همتا تمنای دلم
هرگز تنهایم نگذار... 

 

[ چهارشنبه 11 مرداد 1396  ] [ 11:17 ق.ظ ] [ زارع-مرادیان ]