صدای پای کاروان کربلا می آید

حسین قافله ات نیّتِ سفر دارد
تو میروی و خدا از دلت خبر دارد
.
برای بدرقه اُمّ البنین هم آمده است
به جای مادرتان دست بر كمر دارد
.
مسیرتان،زیاد است و دخترت كوچك
برای دختر تو این سفر خطر دارد
.
برای قاسم از اینجا زره ببر آقا
برای پیكر او سنگها شرر دارد
.
میان قافله ات جا كه هست با زینب
بگو كه چادر و معجر اضافه بر دارد
.
بیا حسین عوض كن تو ساربانت را
گمان كنم كه به انگشترت نظر دارد
.
بیا برای خودت هم كفن بخر آقا
ثواب دارد عزیزم كجا ضرر دارد

[ پنج شنبه 9 شهریور 1396  ] [ 11:28 ب.ظ ] [ زارع-مرادیان ]