حدود ۱۴۰۰ سال پیش ، هزاران نفر گفتند: یا علی... 

اما وقتی قرار شد که هیچ ثروتی نداشته باشند مگر از راه حلال؛ هیچ مقام و قدرتی نداشته باشند مگر از روی شایستگی... وقتی زمان اجرای عدالت شد ...  

از بین همان «یا علی» گویان ، تعداد کمی از آنان «با علی» ماندند و سرانجام، یکی از همان «یا علی» گویان شد قاتل علی (ع) ..... 

چندین سال بعد، هزاران نفر گفتند: یا حسین...

اما وقتی قرار شد که بین «حقیقت» و «ثروت و قدرت» یکی را انتخاب کنند، فقط  ۷۲  نفر «با حسین» ماندند و همان «یا حسین» گویان در کربلا شدند قاتل حسین(ع) ..... 

و اکنون، میلیونها نفر می گویند: یا ابا صالح المهدی ... 

اما زمانی میرسد که هیچ ثروت و مقام و قدرتی نباید داشته باشند مگر بدون پایمال شدن کوچکترین حقی... زمانی میرسد که باید تمام راه های رفته را برگردند هر چند پاهایشان پر از تاول باشد... زمان اجرای عدالت...

آن زمان چند نفر «با مهدی» می مانند؟؟؟ ..... 


 
 

تاريخ : سه شنبه 14 شهریور 1396  | 08:11 ق.ظ | نويسنده : زارع-مرادیان | نظرات 0